Sarea este esenţială pentru buna funcţionare a proceselor metabolice și pentru activitatea mai multor organe.
Condimentul de bază din bucătărie, sarea este unul dintre cele mai versatile minerale din lume, cu numeroase intrebuințări medicinale şi cosmetice.

Urme ale dacilor și romanilor

Exploatarea sării la Ocnele Mari s-a făcut din cele mai vechi timpuri. În această zonă au fost descoperite numeroase topoareciocan de minerit, datând din cultura epocii neolitice, a bronzului și a primei epoci a fierului. Probabil și datorită acestui lucru, conform dovezilor arheologice, aici se văd și astăzi urmele vechii cetăți dacice Buridava, menționată de istoricul grec Ptolemeu.

Exploatarea sării în zona Ocnele Mari a continuat și în timpul cuceririi romane, dovadă fiind castrul roman de la Stolniceni, care a fost construit tocmai pentru a controla această zonă comercială. După cucerirea romană, sarea a fost extrasă și comercializată în folosul locuitorilor zonei. Localitatea Ocnele Mari a fost menționată pentru prima dată într-un document oficial în anul 1402.

Produse